top of page

articles & more

  • Writer's pictureAnna Haverinen

Minna Mustakallio siirtyy vetämään Ylen vastuullista tekoälyä, Anna Haverinen nousee Un/knownin partneriksi

Un/known Oy:n perustajaosakas Minna Mustakallio siirtyy toukokuussa johtamaan Ylen vastuullista AI-työtä, kun Yle ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä nimittää vastuullisen tekoälyn päällikön. Minna jatkaa Un/knownin osakkaana.


“Yle on tullut meille erittäin tutuksi ja ylimmän johdon kunnianhimo vastuullisessa AI-kehityksessä on poikkeuksellisen korkea. Tehtävän yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton. Minna on Suomen johtava vastuullisen AI:n asiantuntija, joten match on ilmiselvä”, kertoo Un/knownin toimitusjohtaja Liisa Holma. “Olemme ylpeitä Minnasta vaikka luopuminen on aina haikeaa”.


“Un/knownissa pääsin tekemään konsultointia oikeilla arvoilla, oikeilla tavoilla ja oikeiden ihmisten kanssa. Un/known muuttuu nyt minulle kodista ystävien olohuoneeksi. Ilman Liisaa, Sampoa, Ullaa ja Annaa en myöskään olisi ottamassa vastaan tätä ainutlaatuista haastetta Ylellä,” Mustakallio pohtii. 


Viime vuonna Reaktorilta Un/knowniin siirtynyt Anna Haverinen, FT, nousee samassa yhteydessä partneriksi. Hänen tehtävänsä on tuoda entistäkin leveämpää ja syvempää ihmisymmärrystä asiakkaidemme strategiseen päätöksentekoon. 


“Annan syvä ihmistieteellisen osaaminen sekä pitkä kokemus teknologia- ja palvelukehityksestä on lyhyessä ajassa osoittautunut arvokkaaksi asiakkaillemme. Hän auttaa heitä ratkomaan niitä liiketoiminnan kannalta kriittisiä ihmiskysymyksiä, joita on vaikea excelöidä”, Holma kertoo yrityksen uudesta partnerista. 


“Olen ylpeä ja kiitollinen tästä luottamuksesta. Liittyminen Un/knownin tiimiin on tuntunut siltä kuin olisi tullut kotiin”, Haverinen kertoo.


Un/known Oy auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan teknologian ja ihmisten rajapintaan liittyviä liiketoiminnan haasteita. Yritys hyödyntää laaja-alaisesti ihmistieteiden ja muotoilun keinoja. Vuonna 2020 perustetun yrityksen asiakkaita ovat mm. Lindström, Posti, Reima sekä Kaupunkiliikenne.


Yhteydenotot:

Liisa Holma, CEO


Comentarios


mavisquare.jpg
Contact us
bottom of page